Grannsamverkan
Södra Bokenäs
Eriksberg, Orrevik, Kavlanda

Aktiv grannsamverkan: Bortspungna barn, försvunna hundar, eldsvådor, stölder e t c
Direkt aktion om polis/brandkår etc dröjer.
Syfte att upprätta ett snabbt kommunikationssystem.
Området söder om väg 161 (från Bokenäs skola).
Väster om väg 160 (till Orreviksvägen)

Log-in

Mer information snart
Anmäl ditt intresse för deltagande:
info @grannsamverkan.eu
(ta bort mellanslaget)

Användbara länkar:
Karta
Grannsamverkan mot brott
Polisen om Grannsamverkan
Mer om grannsamverkan
Brottsförebyggande rådet om grannsamverkan
Ett exempel

Vädret i Bokenäs
Bokenäs företag
Bokenäs Bygdegård

Initiativ: Hästekasen /Sebastian Näslund